Ծառայություններ

ՍԹՐԵՍ ԹԵՍՏ

Բեռնվածության թեստավորումը (Սթրես-թեստավորում) անհրաժեշտ է արտադրողականության չափանիշների և ծրագրա-տեխնիկական համակարգի արձագանքման ժամանակի հավաքագրման և որոշման համար, կամ համակարգի սթրես-թեստավորմանը ի պատասխան արտաքին հարցմանը, որը կատարվում է տվյալ սարքավորմանը նեկայացված համապատասխանության պահանջները հաստատելու նպատակով։

Համակարգի արձագանքման ժամանակ հետազոտելու համար բարձր կամ գագաթնային բեռնվածության դեպքում , կատարվում է սթրես-թեստավորում, որի ժամանակ համակարգի բեռնվածությունը գերաղզանցում է բնական աշխատանքների և նրա օգտագործումը։

Ժամանակակից ՏՏ-ի ենթակառուցվածքները պետք է ապահովեն անհրաժեշտ արտադրողականության մակարդակ։ Ցանկացած ձախողումները, ուշացումները ու խափանումները կարող են  դառնալ մշտական կամ ոչ մշտական հաճախորդների կորուստի պատճառ ։
Բեռնվածության թեստավորման հիմնական նպատակը կայնաում է նրանում, որպեսզի համակարգում ստեղծվի որոշակի ակնկալվող բեռնվածություն և հետևել համակարգի արտադրողականության չափանիշներին։